CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Spisová služba a skartační řízení pro městské části hl. města Prahy

Městské části hl. města Prahy patří podle § 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mezi veřejnoprávní původce s povinností uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií.

Podrobnosti uchovávání dokumentů, výkonu spisové služby a výběru archiválií ve skartačním řízení upravují základní předpisy viz Legislativa.

Metodické návody a stanoviska

Vzorový spisový a skartační plán pro obce s rozšířenou působností
(9. 10. 2019; PDF, 586 kB)

Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců
(25. 9. 2018; PDF, 1,05 MB)

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků. Povinnosti obcí v oblasti výkonu spisové služby a archivnictví
(1. 1. 2013; PDF, 367 kB)

Datové schránky a činnost správních orgánů
(31. 10. 2012; PDF, 703 kB)

Stanovisko k užívání časového razítka v souvislosti s odesíláním a ukládáním dokumentů v digitální podobě
(6. 4. 2010; PDF, 638 kB)

Skartační řízení v elektronické podobě

Kontrola balíčků SIP

Původci, kteří budou vytvářet seznam dokumentů určených k posouzení ve skartačním řízení v elektronické podobě (podle § 20 odst. 5 vyhlášky č. 259/2012 Sb.) nebo kteří budou předávat metadata k dokumentům vybraným za archiválie či repliky archiválií v digitální podobě do archivu (podle § 21 odst. 4 téže vyhlášky), si mohou ověřit správnost balíčků SIP na adrese: http://digitalniarchiv.ahmp.cz/kontrolasip.

V případě potřeby lze i s pomoci dodavatele eSSL využít přiložený off-line nástroj SipValid. Výsledek kontroly v souboru XML je možné jednoduše interpretovat prostřednictvím šablony XSLT.

Nahrávání balíčků SIP

Pro předávání balíčků SIP mezi původcem a archivem se využívá úložiště Sharepoint Online. K jeho používání je k dispozici Sharepoint - manuál. (PDF, 413 kB)

Užitečné odkazy

Spisová služba v otázkách a odpovědích

Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě

Validátor PDF/A

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2021 Konference Online výstavy Pražské povstaní květen 1945 ARA - příběh perly v srdci Prahy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny