CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Sbírka fotografií (60. léta 19. století – současnost)
Oddělení historických sbírek a depozit
 


POPIS SBÍRKY
Sbírka o rozsahu cca 150 000 ks obsahuje pozitivy, negativy, diapozitivy a CD-ROMy. Je to jedna z největších fotografických sbírek s pražskou tematikou (budovy, veřejná prostranství, události, zajímavosti atd.). Základ tvoří velké soubory vzniklé činností Magistrátu hl. města Prahy a Soupisné komise města Prahy, která měla svého nástupce v Památkovém sboru města Prahy. Přestože důležitá část negativů Památkového sboru (téměř 12 000 ks) byla zničena v květnu 1945 při požáru Staroměstské radnice, kde tehdy Archiv hl. města Prahy sídlil, jsou jedinečným pramenem pro poznání tváře města a jeho částí, které podlehly asanaci i jiným stavebním zásahům. Nejvyhledávanější jsou soubory skleněných negativů a pozitivů firmy Jindřicha Eckerta, Jana Kříženeckého, antikváře Zikmunda Reacha, Bellmannova fotografického závodu a již zmíněného Památkového sboru (fotografové Antonín Alexander, Tomáš Vojta a další). Početně v menší míře je zde zastoupen i materiál dalších předních fotografů (Andreas Groll, Wilhelm Rupp, František Fridrich a další). Sbírka byla  průběžně doplňována snímky fotografky Archivu hl. města Prahy Jany Pertákové-Jelínkové a každoročními nákupy a dary.
 

PŘESAHY DO JINÝCH FONDŮ A SBÍREK
Fotografické materiály vztahující se k původci mohou být zastoupeny také v příslušných rodinných archivech, osobních fondech, fondech podniků, škol, spolků a institucí.


PŘÍSTUPNOST
V počítačové databázi je nyní zpracováno téměř 40 000 ks. V současné době se tento materiál ve velké míře digitalizuje a badatelům je již zpřístupněno 10 000 ks reprodukcí na internetových stránkách Archivu hl. města Prahy (viz Archivní katalog). Přednostně se skenují skleněné negativy a nejstarší pozitivy.


ONLINE VÝSTAVY
Jan Kříženecký a sbírka fotografií Archivu hl. města Prahy
Pražské panorama (20.–30. léta 20. století)

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny