CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Sbírka fotografií (60. léta 19. století – současnost)
Oddělení historických sbírek a depozit
 


POPIS SBÍRKY
Sbírka o rozsahu cca 150 000 ks obsahuje pozitivy, negativy, diapozitivy a CD-ROMy. Je to jedna z největších fotografických sbírek s pražskou tematikou (budovy, veřejná prostranství, události, zajímavosti atd.). Základ tvoří velké soubory vzniklé činností Magistrátu hl. města Prahy a Soupisné komise města Prahy, která měla svého nástupce v Památkovém sboru města Prahy. Přestože důležitá část negativů Památkového sboru (téměř 12 000 ks) byla zničena v květnu 1945 při požáru Staroměstské radnice, kde tehdy Archiv hl. města Prahy sídlil, jsou jedinečným pramenem pro poznání tváře města a jeho částí, které podlehly asanaci i jiným stavebním zásahům. Nejvyhledávanější jsou soubory skleněných negativů a pozitivů firmy Jindřicha Eckerta, Jana Kříženeckého, antikváře Zikmunda Reacha, Bellmannova fotografického závodu a již zmíněného Památkového sboru (fotografové Antonín Alexander, Tomáš Vojta a další). Početně v menší míře je zde zastoupen i materiál dalších předních fotografů (Andreas Groll, Wilhelm Rupp, František Fridrich a další). Sbírka byla  průběžně doplňována snímky fotografky Archivu hl. města Prahy Jany Pertákové-Jelínkové a každoročními nákupy a dary.
 

PŘESAHY DO JINÝCH FONDŮ A SBÍREK
Fotografické materiály vztahující se k původci mohou být zastoupeny také v příslušných rodinných archivech, osobních fondech, fondech podniků, škol, spolků a institucí.


PŘÍSTUPNOST
V počítačové databázi je nyní zpracováno téměř 40 000 ks. V současné době se tento materiál ve velké míře digitalizuje a badatelům je již zpřístupněno 10 000 ks reprodukcí na internetových stránkách Archivu hl. města Prahy (viz Archivní katalog). Přednostně se skenují skleněné negativy a nejstarší pozitivy.


ONLINE VÝSTAVY
Jan Kříženecký a sbírka fotografií Archivu hl. města Prahy
Pražské panorama (20.–30. léta 20. století)

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny