CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Sbírka dokumentace k období okupace a květnové revoluce 1937–1945
Oddělení historických sbírek a depozit

 

O PŮVODCI
Archiv hlavního města Prahy byl ihned po skončení 2. světové války pověřen tehdejším vedením pražského magistrátu shromažďováním a uchováváním autentických dokumentů souvisejících s Pražským povstáním a s osvobozovacími akcemi v Praze. V pražském archivu se vznik tzv. „archivu podzemního hnutí odboje“ v roce 1945 okamžitě inicioval, i když systematičtější pozornost byla sbírce věnována až od poloviny 70. let 20. století. Tehdy, v souvislosti s 30. výročím od konce 2. světové války, archiv zahájil akci na vytěžení co možná největšího množství dokumentace k Pražskému povstání, přičemž zájem se časem rozšířil i na okupační období. Nejčastěji byly tyto materiály získány darem od soukromých osob a také z tehdejších základních organizací Svazu protifašistických bojovníků.       


POPIS SBÍRKY
Ve sbírce, která je uložena ve 21 kartonu, lze nalézt originály různých dobových periodických i neperiodických tiskovin (noviny, časopisy, letáky, vyhlášky, brožury), dále vzpomínky pamětníků a účastníků odboje na dobu okupace, dokumenty z činnosti některých dobových i poválečných institucí – například národní odbojové organizace Bílá růže, pražského městského rozhlasu (cenné jsou zejména vysílací texty a materiály k obráncům radničních budov), dokumenty pražských obvodních a místních svazů protifašistických bojovníků (zejména strojopisy z činnosti tzv. historicko-dokumentačních komisí) nebo záložní nemocnice Československého červeného kříže v Praze-Podolí apod. Mezi cenné jednotliviny patří lékařské a policejní dokumenty k úmrtí studenta Jana Opletala a zachované materiály k činnosti ilegálního časopisu V Boj a stejnojmenné odbojové organizace.


PŘESAHY DO JINÝCH FONDŮ A SBÍREK
Původně byly některé z níže uvedených dokumentů součástí pojednávané sbírky, avšak posléze byly rozřazeny do následujících sbírek a fondů:

AMP, Sbírka fotografií (foto K. Fridrich, foto Reportážní kancelář, foto ČTK, foto Zeman, foto J. Pacovský, album fotografií od J. Stehna, foto Památkového sboru hl. m. Prahy, foto M. Vích, album fotografií „Květen 1945").
AMP, Sbírka rukopisů (jedná se zejména o autorské strojopisné práce – rkp. č. 7886, 8232, 8237, 8241a, 8241b a 8386).
AMP, MHMP I., referát IV popisní (soupisy popravených v roce 1941–1945, ohledací listy obětí náletu na Prahu ze 14. 2. 1945, ohledací listy padlých a obětí květnové revoluce).
AMP, MHMP I., Stavební úřad 6 (seznam padlých v květnové revoluci se zaměřením míst jejich zásahu v měřítku 1 : 720).

PŘÍSTUPNOST
Sbírka je přístupná bez omezení. Elektronický inventární soupis je dostupný v Archivním katalogu. Tištěný inventář lze vyžádat v badatelně archivu.


ONLINE VÝSTAVY
Pražské povstání, květen 1945. Boj o radniční budovy.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny