CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Konference 2014
tel.: 236 004 063 e-mail: Veronika.Knotkova@praha.eu

Nezměrné ztráty a jejich zvládání • Obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka

33. mezinárodní konference Archivu hl. m. Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a zahraničními partnery

7.–8. října 2014, Clam Gallasův palác (Husova 20, Praha 1)

ikona  Program (PDF, 204 kB)

ikona  Abstrakty (PDF, 560 kB)

Zpráva o konferenci na portálu Institutu historických věd Humboldtovy univerzity v Berlíně H-Soz-u-Kult (aj)

Příspěvky byly publikovány ve sborníku Documenta Pragensia XXXV


Kontakt:
Mgr. Veronika Knotková
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: 00420 236 004 063
E-mail: Veronika.Knotkova@praha.eu

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2021 Konference Online výstavy Pražské povstaní květen 1945 ARA - příběh perly v srdci Prahy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny