Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Informace pro badatele/žadatele

 

Archiv hl. města Prahy převzal v polovině července tohoto roku z odboru matrik Úřadu městské části Praha 1 500 svazků nových matričních knih.

Vzhledem k jejich roztřídění, evidenci a základním konzervátorským zásahům nejsou tyto knihy pro badatele do odvolání přístupné. Rovněž vyhledávací agenda pro soukromé (zejména genealogické) účely žadatelů je prozatímně pozastavena.

Zpřístupnění nového přírůstku matričních knih se předpokládá v druhé polovině října t. r. Jejich zpřístupnění bude oznámeno na webových stránkách archivu.

Stavající Sbírka matrik je zcela zdigitalizována a přístupná on-line prostřednictvím Archivního katalogu: http://katalog.ahmp.cz.

Děkujeme za pochopení.