CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Badatelna

Úvod, registrace

Badatelnu Archivu hlavního města Prahy může využívat každý registrovaný zájemce, jenž dbá pokynů badatelského řádu. Registrace probíhá při první návštěvě vyplněním badatelské listu a doložením totožnosti občanským průkazem (popř. cestovním pasem).

Vyhledávání, objednávání předem

Před první návštěvou archivu doporučujeme vyhledat informace o hledaných archiváliích v elektronických informačních zdrojích. Uložení archiválií v rámci České republiky lze ověřit v databázi Národního archivního portálu. Pro vyhledávání ve fondech uložených v Archivu hl. města Prahy využijte aplikaci Archivní katalog.

Nahlížet lze především do zpracovaných fondů (Soupis zpracovaných fondů a pomůcek), ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek – inventářů, katalogů a soupisů. Ty jsou soustředěny v aplikaci Archivní katalog s možností fulltextového vyhledávání, jehož součástí jsou i zveřejněné digitální kopie. Jakmile máte vybrány archiválie, které chcete předložit ke studiu, stačí vyplnit formulář žádanky a zaslat jej na emailovou adresu badatelny.

Zde je k dispozici formulář žádosti o předložení archiválií ikona Word společně se vzoremIkona PDF, jak jej vyplnit.

V případě, že si nejste jisti jak žádanku správně vyplnit, využijte Archivního katalogu, kde jsou inventární jednotky opatřeny trvalým odkazem, tzv. „permalinkem“. Je umístěn v pravém horním roku karty archiválie, pod symbolem dvou článků řetězu (viz obrázek). Vygenerovanou adresu stačí zkopírovat a vložit do zprávy. Objednávku následně vystavíme dle těchto údajů.

Za dodržení jistých podmínek (viz přístupnost fondů) lze studovat též některé materiály z nezpracovaných fondů.

K prezenčnímu studiu lze předložit též publikace, periodika a noviny z archivní knihovny. Výpůjčky probíhají ve stejném režimu, pro vyhledávání v knihovních fondech však využijte aplikaci Knihovní katalog.

O zpracování žádosti a případném vyřízení objednávky budete informováni prostřednictvím elektronické pošty. S návštěvou badatelny, prosím, vyčkejte až do zaslání vyrozumění. Studium archiválií v badatelně Archivu hl. města Prahy je pouze prezenční. Před návštěvou badatelny není nutná rezervace místa.

Maximálně lze objednat na 1 návštěvní den:
5 knih, kartonů, či spisového materiálu. Množství ostatních archiválií (listiny apod.) je posuzováno individuálně. Materiály jsou následně v badatelně k dispozici třetí pracovní den po dni podání objednávky.

Objednávky z uspořádaných fondů jsou pak vyřizovány následovně:
objednávky z pondělí jsou k dispozici ve čtvrtek stejného týdne
objednávky z úterý jsou k dispozici v pátek stejného týdne
objednávky ze středy jsou k dispozici v pondělí následujícího týdne
objednávky z čtvrtka jsou k dispozici v úterý následujícího týdne
objednávky z pátku jsou k dispozici ve středu následujícího týdne

Objednávkám s nedostatečným množstvím uvedených údajů nebo nezaslaným včas nemůže být vyhověno. V případě nejasností nebo potřeby konzultace nás kontaktujte na e-mailu badatelna@praha.eu  nebo telefonním čísle 236 004 012.

Před první návštěvou badatelny

Před vstupem do prostor badatelny si svrchní oděv a zavazadla (včetně pouzdra na notebook) odložíte do uzamykatelných skříní v šatně archivu. Nezapomeňte si při své první návštěvě vzít s sebou občanský průkaz nebo pas pro potřeby vyplnění badatelského listu. Po zapsání do knihy návštěv a registraci Vám bude zapůjčen ke studiu předem objednaný archivní materiál (viz výše), nebo Vám budou předloženy archivní pomůcky pro zadání objednávky. Vaše požadavky na předložení archiválií můžete v badatelně zaznamenat na formulář „Žádost o předložení archiválií“, kam uvedete své jméno, datum návštěvy, název archivního fondu, inventární číslo, případně signaturu, druh archiválie (kniha, mapa, spisový materiál apod.), číslo kartonu, a odevzdáte ji obsluze badatelny. Po předání žádanky se s Vámi pracovník badatelny dohodne na termínu předložení archivního materiálu. Při posuzování množství archiválií požadovaných v rámci jedné objednávky zohledňujeme jeho fyzický stav, rozměry a kapacitu prostor v badatelně (kapacita a vybavení v badatelně). V rámci jedné objednávky připravíme nejvýše 5 knih či kartonů nebo jednotlivých spisů. Množství ostatních archiválií (listiny, mapy, plány apod.) je posuzováno individuálně. Jsou-li již k dispozici distribuční (mikrofilmové, digitální, elektrografické) kopie pro uživatelské účely, nebudou vám archiválie předloženy v originále.

Archiválie není možné odnášet mimo prostory badatelny a je třeba s nimi zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození. Pro archiválie v knižní podobě je povinné používat molitanové stojany. Při pořizování výpisků mohou badatelé používat pouze obyčejné tužky či notebooky. Objednané a studované archiválie jsou badatelům v badatelně deponovány od jejich poslední návštěvy vždy 30 dní; pokud v této lhůtě badatel nezahájí studium, je materiál automaticky vrácen zpět do depozitáře.

Pořizování kopií

Badatel může po předchozím souhlasu používat vlastní digitální fotoaparát nebo scanner k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu. Pro tento účel vyplňuje formulář žádosti o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení, který obdrží v badatelně.

Placené služby

Veřejnost může také využít placených služeb – reprodukce archiválií (především elektrografické a digitální kopie), výpisy, opisy a odborných rešerše. Tyto služby Vám budou zpoplatněny podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Archivu hl. města Prahy.

Přístupnost fondů

Podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se veřejnosti nepředkládají archiválie mladší 30 let vyjma archiválií vzniklých před 1. lednem 1990 z činnosti státních orgánů, bývalé Státní bezpečnosti, jakož i společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě, a materiálů, jež byly veřejně přístupné již před podáním žádosti o nahlížení. Do archiválií obsahujících osobní údaje žijící osoby lze nahlížet, pokud tato osoba nevznesla písemně námitky. Do archiválií vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé osobní údaje (viz zákon č. 101/2000 Sb.), lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby. Dále se nepředkládají materiály z některých nezpracovaných fondů a dokumenty, jejichž špatný fyzický stav to neumožňuje.

Kapacita a vybavení badatelny

•    12 badatelských míst u pracovních stolů
•    4 místa u čtecích přístrojů    
•    2 počítačové terminály
•    2 místa pro studium nadrozměrných archiválií (plánů)
•    síťové zásuvky pro připojení notebooků ke zdrojům elektrické energie
•    wi-fi

Kontakty a otevírací hodiny

Tel.: 236 004 012
E-mail: badatelna@praha.eu
Archivní 1280/6, Praha 4
Zde je k dispozici popis jak nás najdete a orientační plán archivního areálu.

Po-Čt: 9.00 - 16.00
Pá:      9.00 - 14.00

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny