CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Kontakty

Archiv hlavního města Prahy

Archivní 6
149 00 Praha 4
(Jedná se pouze o sídelní adresu, nejedná se o fakturační adresu)

Informační přepážka / Podatelna

tel.: 236 00 4017
fax: 236 00 7100
e-mail: posta@praha.eu
datová schránka: 48ia97h


Po: 8.00 - 17.00
Út: 8.00 - 16.00
St: 8.00 - 18.00
Čt: 8.00 - 16.00
Pá: 8.00 - 12.00 

Informační přepážka / podatelna zprostředkovává odpovědi na jakékoli dotazy týkající se archivu. Vyřizuje žádosti o vyhledání informací z archiválií a podává bližší informace k jejich podání. Návštěvníci zde mohou zakoupit publikace vydané Archivem hl. m. Prahy.

Badatelna

tel.: 236 004 012
e-mail: badatelna@praha.eu


 

Po-Čt: 9.00 - 16.00
Pá:      9.00 - 14.00 

Badatelna poskytuje základní informace o archiváliích, o jejich přístupnosti a možnostech studia. Dále vyřizuje žádosti o nahlížení (objednávky archiválií) a poskytnutí souvisejících služeb.

Fakturační adresa:

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1

IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581

Konečný příjemce (adresa dodání):

Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy
odbor Archiv hl. města Prahy
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1

Organizační struktura

Mgr. Petr Jíša
ředitel odboru „Archiv hlavního města Prahy“
236 00 4088 Petr.Jisa@praha.eu

Oddělení správy NAD (Národního archivního dědictví) a informačního systému AMP
Oddělení fondů novodobé správy
Oddělení provozního zabezpečení a ochrany archiválií
Oddělení využívání archiválií
Oddělení historických sbírek a depozit
Oddělení fondů městské správy do r. 1945
Oddělení fondů měst. podniků, institucí a fyzických osob
Oddělení fondů státních orgánů
Oddělení „Digitální archiv hl. m. Prahy“
Oddělení správního archivu a hlavní spisovny MHMP

Oddělení správy NAD (Národního archivního dědictví) a informačního systému AMP

Ing. Tomáš Hanousek
vedoucí oddělení
236 00 4006 Tomas.Hanousek@praha.eu
Ing. Lukáš Jelínek
informatik, grafik
236 00 4022 Lukas.Jelinek@praha.eu
Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D.
archivář, správce NAD
236 00 4045 Tomas.Jelinek@praha.eu
Daniel Mikš
informatik
236 00 4030 Daniel.Miks@praha.eu
Tomáš Nejedlý
informatik
236 00 4023 Tomas.Nejedly@praha.eu
Mgr. Petra Řezáčová
archivářka, správkyně webu
236 00 4095 Petra.Rezacova@praha.eu
Petr Veselý
správce digitalizace
236 00 4029 Petr.Vesely@praha.eu

Oddělení fondů novodobé správy

Mgr. Marek Lašťovka
vedoucí oddělení
236 00 4039 Marek.Lastovka@praha.eu
PhDr. Ivana Dejmková
archivářka
236 00 4076 Ivana.Dejmkova@praha.eu
Mgr. Jan Hrdina, Ph.D.
archivář
236 00 4085 Jan.Hrdina@praha.eu
PhDr. Silvia Jenček Pavlicová
archivářka
236 00 2016 Silvia.Jencek.Pavlicova
@praha.eu
PhDr. Kateřina Jíšová, Ph.D.
archivářka
236 00 4021 Katerina.Jisova@praha.eu
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
archivář
236 00 4058
236 00 2816
Vaclav.Ledvinka@praha.eu
PhDr. Martin Omelka
archivář
236 00 4049 Martin.Omelka@praha.eu
Mgr. Petra Vokáčová, Ph.D.
archivářka
236 00 4043 Petra.Vokacova@praha.eu
Bc. Ondřej Zich
archivář
236 00 4043
Ondrej.Zich@praha.eu

Oddělení provozního zabezpečení a ochrany archiválií

Mgr. Jan Vichra
vedoucí oddělení
236 00 4042 Jan.Vichra@praha.eu
Bc. Lucie Berousková
rozpočtářka
236 00 4048 Lucie.Berouskova@praha.eu
JUDr. Matěj Hromádka, Ph.D.
právník
236 00 4930 Matej.Hromadka@praha.eu
Dušan Marek
správce depozitáře
236 00 4975 Dusan.Marek@praha.eu
Stanislava Šrámková
personalistka
236 00 4044 Stanislava.Sramkova@praha.eu
Vladislava Švarcová
rozpočtářka
236 00 4055 Vladislava.Svarcova@praha.eu
Gabriela Zemančíková
sekretářka
236 00 4088 Gabriela.Zemancikova@praha.eu

Podatelna AMP

Dita Jásková
referentka
236 00 4017 Dita.Jaskova@praha.eu
Božena Korbová
referentka
236 00 4017 Bozena.Korbova@praha.eu
Miroslava Smolková
referentka
236 00 4017 Miroslava.Smolkova@praha.eu

Restaurátorská a konzervátorská dílna

Helena Klinderová
restaurátorka
236 00 4026 Helena.Klinderova@praha.eu
Johana Langerová, MA
restaurátorka
236 00 4026 Johana.Langerova@praha.eu
Ing. Jiřina Strnadová
restaurátorka
236 00 4027 Jirina.Strnadova@praha.eu
Kateřina Suchánková
restaurátorka
236 00 4097 Katerina.Suchankova@praha.eu
Ing. Eva Tothová
konzervátorka
236 00 4097 Eva.Tothova@praha.eu
Ing. Hana Zemánková
konzervátorka
236 00 4971 Hana.Zemankova@praha.eu

Oddělení využívání archiválií

PhDr. Jakub Hrdlička
vedoucí oddělení
236 00 4040 Jakub.Hrdlicka@praha.eu

Badatelna

Jan Čihák
archivář
236 00 4012 Jan.Cihak@praha.eu
Markéta Rodová
archivářka
236 00 4012 Marketa.Rodova@praha.eu

Knihovna

Mgr. Josef Paták
knihovník
236 00 4051 Josef.Patak@praha.eu
Mgr. Ivana Pittnerová
knihovnice specialistka
236 00 4057 Ivana.Pittnerova@praha.eu
Marie Svatková, BBus (Hons)
knihovnice
236 00 4052 Marie.Svatkova@praha.eu
Věra Němečková
knihovnice
236 00 4051 Vera.Nemeckova@praha.eu

Publikace

Bc. Petr Vašečka
archivář
236 00 4064
Petr.Vasecka@praha.eu

Oddělení historických sbírek a depozit

doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.
vedoucí oddělení
236 00 4943 Olga.Fejtova@praha.eu
Mgr. Zlata Prokšová Brátková
archivářka
236 00 4086 Zlatuse.Proksova.Bratkova@praha.eu
PhDr. Michal Fiala
archivář
236 00 4035 Michal.Fiala@praha.eu
Mgr. Hana Gutová Vobrátilková, Ph.D.
archivářka
236 00 4007 Hana.Gutova@praha.eu
Mgr. Markéta Krejčová
archivářka
236 00 4085 Marketa.Krejcova@praha.eu
Mgr. Miroslava Přikrylová
archivářka
236 00 4007 Miroslava.Prikrylova@praha.eu
PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
archivářka
236 00 4020 Marketa.Ruckova@praha.eu
PhDr. Jiří Smrž
archivář
236 00 4056 Jiri.Smrz@praha.eu
Mgr. Josef Třikač
archivář
236 00 4008 Josef.Trikac@praha.eu
Mgr. et Mgr. Jaroslava Veselá
archivářka
236 00 4060 Jaroslava.Vesela@praha.eu

Oddělení fondů městské správy do r. 1945

Mgr. Jana Konvičná
vedoucí oddělení
236 00 4070 Jana.Konvicna@praha.eu
PhDr. Ondřej Bastl
archivář
236 00 4036 Ondrej.Bastl@praha.eu
Mgr. Jiřina Fidlerová
archivářka
236 00 4033 Jirina.Fidlerova@praha.eu
Mgr. Barbora Lašťovková
archivářka
236 00 4039 Barbora.Lastovkova@praha.eu
Bc. Marek Linhart
archivář
236 00 4033 Marek.Linhart@praha.eu
PhDr. Martina Maříková, Ph.D.
archivářka
236 00 4050 Martina.Marikova@praha.eu
PhDr. Martina Power, Ph.D.
archivářka
236 00 4037 Martina.Power@praha.eu
Mgr. Petra Slámová
archivářka
236 00 4050 Petra.Slamova@praha.eu
PhDr. Hana Svatošová
archivářka
236 00 4037 Hana.Svatosova@praha.eu
PhDr. Jan Škoda
archivář
236 00 4035 Jan.Skoda@praha.eu

Oddělení fondů měst. podniků, institucí a fyzických osob

Mgr. Jan Schwaller
vedoucí oddělení
236 00 4062 Jan.Schwaller@praha.eu
Mgr. Jiří Borovský, Ph.D.
archivář
236 00 4062 Jiri.Borovsky@praha.eu
Mgr. Zora Damová
archivářka
236 00 4024 Zora.Damova@praha.eu
Mgr. Veronika Knotková, Ph.D.
archivářka
236 00 4063 Veronika.Knotkova@praha.eu
RNDr. Naděžda Mikanová
archivářka
236 00 4077 Nadezda.Mikanova@praha.eu
Mgr. Jiří Vlasák
archivář
236 00 4013 Jiri.Vlasak@praha.eu

Oddělení fondů státních orgánů

PhDr. Miroslav Veselka
vedoucí oddělení
236 00 4041 Miroslav.Veselka@praha.eu
doc. PhDr. Petr Kreuz, Dr.
archivář
236 00 4046 Petr.Kreuz@praha.eu
Mgr. Jan Ryba
archivář
236 00 4075 Jan.Ryba@praha.eu
Radek Slunečko
archivář
236 00 4041 Radek.Slunecko@praha.eu
Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D.
archivář
236 00 4047 Vojtech.Sustek@praha.eu

Oddělení „Digitální archiv hl. m. Prahy“

Tomáš Dvořák
vedoucí oddělení
236 00 4001 Tomas.Dvorak@praha.eu
Mgr. Stanislav Bečvář
vývojář
236 00 4094 Stanislav.Becvar@praha.eu
Mgr. Eliška Kadlecová Breburdová
metodik a operátor digitálního archivu
236 00 4959 Eliska.Kadlecova.Breburdova@praha.eu
Mgr. Michala Křížková
referent digitálního archivu
236 00 4094 Michala.Krizkova@praha.eu

Oddělení správního archivu a hlavní spisovny MHMP

PhDr. Jana Schwallerová
vedoucí oddělení
236 00 2993 Jana.Schwallerova@praha.eu

Hlavní spisovna MHMP

Mgr. Klára Benátská
metodička spisové služby
236 00 2393 Klara.Benatska@praha.eu
Jiří Havel
archivář
236 00 2624 Jiri.Havel@praha.eu
Mgr. Karolina Josková
metodička spisové služby
236 00 5466 Karolina.Joskova@praha.eu
Mgr. Alice Kubíčková
metodička spisové služby
236 00 4955 Alice.Kubickova@praha.eu
Mgr. Martina Neradová
archivářka
236 00 3171 Martina.Neradova@praha.eu
Mgr. Otakara Řebounová
metodička spisové služby
236 00 2547 Otakara.Rebounova@praha.eu
Mgr. Pavla Savická
metodička spisové služby
236 00 4013 Pavla.Savicka@praha.eu
Bc. Martin Šulc
archivář
236 00 2160 Martin.Sulc@praha.eu
Mgr. Petr Židov
archivář
236 00 5470 Petr.Zidov@praha.eu

Spisovna školských úřadů HMP

Helena Beránková
archivářka
236 00 4964 Helena.Berankova@praha.eu

Správní archiv evidence obyvatel hl. města Prahy

Zdeněk Cihlář
archivář
236 00 4967 Zdenek.Cihlar@praha.eu
Katarína Ederová
archivářka
236 00 4692 Katarina.Ederova@praha.eu
Dana Matoušková
archivářka
236 00 4684 Dana.Matouskova@praha.eu
Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2023 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny