Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Provoz badatelny Archivu hlavního města Prahy od 22. února 2021

Badatelna Archivu hlavního města Prahy je s účinností od pondělí 22. 2. 2021 otevřena pro veřejnost za těchto podmínek:

  • Badatel je povinen svoji návštěvu předem rezervovat, a to prostřednictvím e-mailu (badatelna@praha.eu). Rezervace je stanovena na počet hodin během dne, které dostane badatel k dispozici. Nelze si však rezervovat studium na několik dní po sobě zároveň, každá další rezervace je zařazena vždy na konec seznamu čekajících badatelů. Pro objednání materiálů ke studiu využijte formulář žádosti o předložení archiválií. Podrobnější návod a další informace naleznete přímo na stránkách badatelny.
  • Badatelna je otevřena v pondělí a středu od 09:00 do 16:00. Vzhledem k aktuální situaci doporučujeme veřejnosti návštěvu badatelny pouze v nezbytně nutných případech, které nesnesou odkladu.
  • V badatelně Archivu hlavního města Prahy je stanoven hygienický limit počtu všech přítomných osob (v návaznosti na plochu badatelny) na 4 současně studující osoby.
  • V souladu se zhoršující se epidemiologickou situací a aktuálním nařízením vlády je každý badatel povinen si před vstupem do budovy zakrýt obličej respirátorem, či dvěma na sobě nasazenými chirurgickými rouškami. Současně je povinen si před vstupem do badatelny umýt ruce mýdlem a vodou a zachovávat všechna další ustanovení badatelského řádu a dodržovat hygienické standardy České republiky. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici ve foyeru budovy i v prostorách badatelny.

Upozorňujeme, že tato opatření se mohou kdykoliv změnit, a to v návaznosti na rozhodnutí orgánů státní správy.