CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Uzavření fondů městské správy 1784-1949

Vzhledem k nutnosti opakované dezinfekce archivního materiálu budou od pondělí 13. 6. 2022 níže uvedené archivní fondy pro badatele uzavřeny. Předpokládaný termín jejich opětovného zpřístupnění je září 2022. Děkujeme za pochopení.

Dotčené archivní fondy:

MHMP I., Prezidium rady a magistrátu hl. m. Prahy, 1784-1950
MHMP I., Prezidium rady a magistrátu hl. m. Prahy - oddělení osobní, 1888-1950
MHMP I., Politický senát - Publicum, 1784-1801 
MHMP I., Hlavní spisovna - odd. A-M + Nomenklatura, 1802-1920 
MHMP I., Referát I. A, hospodářský, (1827) 1921-1949 (1956)
MHMP I., Referát I.C, hospodářský, (1875) 1922-1949 (1958)
MHMP I., Referát II. A a II. B, živnostenský, (1860-1949)
MHMP I., Referát III, stavební, 1871-1949
MHMP I., Referát XIV, zádušní + Zádušní úřad, (1532) 1781-1950 (1952)
MHMP I., Referát XVI, pro tržnictví, jatky a zásobování města (později ústavů a malých podniků), 1895-1949
MHMP I., Odbor IV, hospodářský, (1900) 1927-1949 (1953)
MHMP I., Odbor VI, osvětový, (1840) 1928-1950 
MHMP I., Památkový sbor hlavního města Prahy, 1893-1950
MHMP I., Stavební sbor hlavního města Prahy, 1921-1939
MHMP I., Ústřední sociální úřad hlavního města Prahy, (1830) 1924-1949
MHMP II., Zemský národní výbor - technická sekce, 1837-1950   
Chorobinec na Karlově, (1759) 1789-1929
Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě (sv. Bartoloměje), (1845) 1860-1929
Chudobinec hlavního města Prahy na Vyšehradě (sv. Vojtěcha), 1879-1929 
Městský chudobinec Bubeneč, 1924-1929 
Městský chudobinec Smíchov, 1922-1929 
Městský chudobinec a chorobinec Královské Vinohrady, 1923-1929
Dětský chorobinec hlavního města Prahy, 1924-1929
Sociální ústavy hlavního města Prahy v Krči (Masarykovy domovy), 1928-1951 (1959)
fondy velkostatků včetně velkostatku hl. města Prahy v Libni, 1662-1850 (1935)

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny