CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Prodloužení termínu předkládací lhůty archiválií do badatelny

Z technických důvodů budou od 3. 1. 2022 až do odvolání archiválie z níže uvedených archivních fondů předkládány ke studiu do badatelny 14 dnů po podání objednávky

Dotčené archivní fondy:

MHMP I., Prezidium rady a magistrátu hl. m. Prahy, 1784-1950
MHMP I., Prezidium rady a magistrátu hl. m. Prahy - oddělení osobní, 1888-1950
MHMP I., Politický senát - Publicum, 1784-1801 
MHMP I., Hlavní spisovna - odd. A-M + Nomenklatura, 1802-1920 
MHMP I., Referát I. A, hospodářský, (1827) 1921-1949 (1956)
MHMP I., Referát I.C, hospodářský, (1875) 1922-1949 (1958)
MHMP I., Referát II. A a II. B, živnostenský, (1860-1949)
MHMP I., Referát III, stavební, 1871-1949
MHMP I., Referát XIV, zádušní + Zádušní úřad, (1532) 1781-1950 (1952)
MHMP I., Referát XVI, pro tržnictví, jatky a zásobování města (později ústavů a malých podniků), 1895-1949
MHMP I., Odbor IV, hospodářský, (1900) 1927-1949 (1953)
MHMP I., Odbor VI, osvětový, (1840) 1928-1950 
MHMP I., Památkový sbor hlavního města Prahy, 1893-1950
MHMP I., Stavební sbor hlavního města Prahy, 1921-1939
MHMP I., Ústřední sociální úřad hlavního města Prahy, (1830) 1924-1949
MHMP II., Zemský národní výbor - technická sekce, 1837-1950   
Chorobinec na Karlově, (1759) 1789-1929
Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě (sv. Bartoloměje), (1845) 1860-1929
Chudobinec hlavního města Prahy na Vyšehradě (sv. Vojtěcha), 1879-1929 
Městský chudobinec Bubeneč, 1924-1929 
Městský chudobinec Smíchov, 1922-1929 
Městský chudobinec a chorobinec Královské Vinohrady, 1923-1929
Dětský chorobinec hlavního města Prahy, 1924-1929
Sociální ústavy hlavního města Prahy v Krči (Masarykovy domovy), 1928-1951 (1959)
fondy velkostatků včetně velkostatku hl. města Prahy v Libni, 1662-1850 (1935)

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny