CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha


Před sto lety, 1. ledna 1922, vstoupily v účinnost tři zákony z roku 1920, kterými byla Praha spojena se svými blízkými i vzdálenějšími předměstími v jeden územní a správní celek nazývaný neoficiálně Velká Praha. Toto výročí chce připomenout panelová výstava. Na osmi oboustranných panelech je prezentován územní, správní, politický, hospodářský, stavební, sociální a kulturní rozvoj Prahy v období mezi dvěma světovými válkami, tj. v období, kdy bylo sousloví Velká Praha jako synonymum pro Hlavní město Praha používáno. Zvláštní pozornost je ve výstavě věnována městské správě a jejím reprezentantům, kteří měli zásadní podíl na tom, že se během necelých dvou desetiletí podařilo z konglomerátu nestejně rozvinutých měst, vesnic či polovesnic vytvořit reprezentativní hlavní město mladé republiky.

Výstavu připravili (více)

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny