CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Sbírka fotografií (60. léta 19. století – současnost)

 

Sbírka fotografií (60. léta 19. století – současnost)

Oddělení historických sbírek a depozit

 

 

Popis sbírky

Sbírka o rozsahu cca 150 000 kusů obsahuje pozitivy, negativy, diapozitivy a CD-ROMy. Je to největší fotografická sbírka s pražskou tematikou (budovy, veřejná prostranství, události, zajímavosti atd.). Základ tvoří velké soubory vzniklé činností Magistrátu hl. města Prahy a Soupisné komise města Prahy, která měla svého nástupce v Památkovém sboru města Prahy. Přestože jejich část – téměř 12 000 negativů Památkového sboru – byla zničena v květnu 1945 při požáru Staroměstské radnice, kde tehdy Archiv hl. města Prahy sídlil, a z tohoto množství navždy ztracených snímků se jich zachovalo pouze několik set v pozitivech, jsou jedinečným pramenem pro poznání tváře města a jeho částí, které podlehly asanaci i jiným stavebním zásahům. Nejvyhledávanější jsou soubory skleněných negativů a pozitivů firmy Jindřicha Eckerta, Jana Kříženeckého, antikváře Zikmunda Reacha, Bellmannova fotografického závodu a soukromé sbírky architekta Jana Heraina. Početně v menší míře je zde zastoupen i materiál dalších předních pražských fotografů 19. století (A. Groll, V. Rupp, F. Fridrich). Sbírka je průběžně doplňována zejména fotografiemi pražských událostí Jany Pertákové-Jelínkové – fotografky Archivu hl. města Prahy.

 

Přesahy do jiných fondů a sbírek

Fotografické materiály vztahující se k původci mohou být zastoupeny také v příslušných rodinných archivech, osobních fondech, fondech podniků, škol, spolků a institucí.

 

Přístupnost

V počítačové databázi je nyní zpracováno téměř 25 000 kusů. V současné době se tento materiál ve velké míře digitalizuje a postupně zpřístupňuje na internetových stránkách Archivu hl. města Prahy (viz Archivní katalog). Dosud bylo pořízeno 4500 digitálních reprodukcí. Přednostně se skenují skleněné negativy a nejstarší pozitivy.

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny