CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Partnerské instituce
 
tel.: 236 004 017 e-mail: posta@praha.eu

 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
www.ksiaznica.torun.pl

Archiv hl. města Prahy a Vojvodská veřejná knihovna - Kopernikova knihovna v Toruni spolu navázaly spolupráci ve vědeckovýzkumné, kulturní a popularizační oblasti. Spolupráce je zaměřena především na vzájemnou výměnu publikací vlastní produkce a další odborné literatury s historicky městskou tématikou. Archiv a Knihovna současně spolupracují při výměně dat a informací z vlastních fondů a sbírek a při propagaci své činnosti v zahraničí. Podle aktuálních podmínek bude tato spolupráce rozšířena také na pořádání společných přednáškových a konferenčních akcí, prezentujících odbornou činnost obou institucí.

   
 logo UP Krakov

Universytet pedagogiczny im. Komisiji Edukacji Narodowej w Krakowie - Wydział Humanistyczny
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
www.up.krakow.pl/wydzialy/wydzial-humanistyczny

Archiv hlavního města Prahy a Fakulta humanitních studií Pedagogické univerzity Národní vzdělávací komise v Krakově spolu uzavřely 19. listopadu 2018 smlouvu o spolupráci v oblasti rozvoje a popularizace humanitních věd a ochrany kulturního dědictví. Partnerské instituce se chtěji zaměřit na pořádání společných projektů, konferencí, workshopů, popularizačních setkání a organizaci studijních cest.

   

 

ZAHRANIČNÍ INSTITUCE ZASÍLAJÍCÍ PUBLIKACE ARCHIVU HL. MĚSTA PRAHY
ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE
ul. Sienna 16, Kraków
www.archiwum.krakow.pl
COLLEGIUM CAROLINUM
Hochstrasse 8, München
www.collegium-carolinum.de
HERDER - INSTITUT e. V. BIBLIOTHEK
Gisonenweg 5-7, Marburg
www.herder-institut.de
HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK
Lessingplatz 1, Wolfenbüttel
www.hab.de
INSTITUT FÜR REALIENKUNDE DES MITTELALTERS UND DER FRÜHEN NEUZEIT
Körnermarkt 13, Krems an der Donau
www.imareal.oeaw.ac.at
INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Al. Solidarności 105, Warszawa
www.iaepan.edu.pl
INSTYTUT HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Rynek Starego Miasta 29/31, Warszawa
www.ihpan.edu.pl
INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Św. Marcin 78, Poznań
https://wydzial.historyczny.amu.edu.pl/
LANDESARCHIV BERLIN
Eichborndamm 115-121, Berlin
www.landesarchiv-berlin.de
MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU
ul. Toruńska 1, Gdańsk
http://www.mng.gda.pl/
STADTARCHIV NÜRNBERG
Marientorgraben 8, Nürnberg
www.stadtarchiv.nuernberg.de
LANDESHAUPT- UND UNIVERSITÄTSSTADT MAINZ - STADTBIBLIOTHEK
Rheinallee 3 B, Mainz
www.bibliothek.mainz.de

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT HISTORII

Bankowa 11, Katowice
http://www.historia.us.edu.pl/

WIENER STADT- UND LANDESARCHIV
Rathaus, Wien
www.wien.gv.at/kultur/archiv/
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
Mestni trg 27, Ljubljana
www.zal-lj.si

 

 

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny