Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print
Kontakty
 
tel.: 236 004 017 e-mail: posta@praha.eu

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
(Jedná se pouze o sídelní adresu, nejedná se o doručovací adresu)

 

Informační přepážka / Podatelna
tel.: 236 00 4017
fax: 236 00 7100
e-mail: posta@praha.eu
datová schránka: 48ia97h

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
8:00 - 17:00
8:00 - 16:00
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00
8:00 - 12:00

Informační přepážka zprostředkovává odpovědi na jakékoli dotazy týkající se archivu. Vyřizuje žádosti o vyhledání informací z archiválií a podává bližší informace k jejich podání. Návštěvníci zde mohou zakoupit publikace vydané Archivem hl. m. Prahy.

 

Badatelna
tel.: 236 00 4012
e-mail: badatelna@praha.eu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 14:00
 

Badatelna poskytuje základní informace o archiváliích, o jejich přístupnosti a možnostech studia. Dále vyřizuje žádosti o nahlížení (objednávky archiválií) a poskytnutí souvisejících služeb.

 

Fakturační adresa:
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1

IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581

Konečný příjemce (adresa dodání):
Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy
odbor Archiv hl. města Prahy
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1

Organizační struktura

 

Mgr. Petr Jíša
ředitel odboru „Archiv hlavního města Prahy“
236 00 4088 Petr.Jisa@praha.eu

Oddělení správy NAD (Národního archivního dědictví) a informačního systému AMP
Oddělení fondů novodobé správy
Oddělení provozního zabezpečení a ochrany archiválií
Oddělení využívání archiválií
Oddělení historických sbírek a depozit
Oddělení fondů městské správy do r. 1945
Oddělení fondů měst. podniků, institucí a fyzických osob
Oddělení fondů státních orgánů
Oddělení „Digitální archiv hl. m. Prahy“
Oddělení správního archivu a hlavní spisovny MHMP

Oddělení správy NAD (Národního archivního dědictví) a informačního systému AMP
Ing. Tomáš Hanousek
vedoucí oddělení
236 00 4006 Tomas.Hanousek@praha.eu
Ing. Lukáš Jelínek
informatik, grafik
236 00 4022 Lukas.Jelinek@praha.eu
Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D.
archivář, správce NAD
236 00 4045 Tomas.Jelinek@praha.eu
Daniel Mikš
informatik
236 00 4030 Daniel.Miks@praha.eu
Tomáš Nejedlý
informatik
236 00 4023 Tomas.Nejedly@praha.eu
Mgr. Petra Řezáčová
archivářka, správkyně webu
236 00 4095 Petra.Rezacova@praha.eu
Petr Veselý
správce digitalizace
236 00 4029 Petr.Vesely@praha.eu
Oddělení fondů novodobé správy
Mgr. Marek Lašťovka
vedoucí oddělení
236 00 4039 Marek.Lastovka@praha.eu
PhDr. Ivana Dejmková
archivářka
236 00 4076 Ivana.Dejmkova@praha.eu
PhDr. Silvia Jenček Pavlicová
archivářka
236 00 2016 Silvia.Jencek.Pavlicova@praha.eu
PhDr. Kateřina Jíšová, Ph.D.
archivářka
236 00 4021 Katerina.Jisova@praha.eu
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
archivář
236 00 4058
236 00 2816
Vaclav.Ledvinka@praha.eu
PhDr. Martin Omelka
archivář
236 00 4049 Martin.Omelka@praha.eu
Mgr. Petra Vokáčová, Ph.D.
archivářka
236 00 4043 Petra.Vokacova@praha.eu
Bc. Ondřej Zich
archivář
236 00 4043
Ondrej.Zich@praha.eu
Oddělení provozního zabezpečení a ochrany archiválií
Mgr. Jan Vichra
vedoucí oddělení
236 00 4042 Jan.Vichra@praha.eu
JUDr. Helena Adamová
právnička
236 00 3135 Helena.Adamova@praha.eu
JUDr. Matěj Hromádka, Ph.D.
právník
236 00 4930 Matej.Hromadka@praha.eu
Bc. Ľubomíra Kavanová
účetní
236 00 4055 Lubomira.Kavanova@praha.eu
Dušan Marek
správce depozitáře
236 00 4975 Dusan.Marek@praha.eu
Ing. Marie Šleglová
provozářka
236 00 5832 Marie.Sleglova@praha.eu
Stanislava Šrámková
personalistka
236 00 4044 Stanislava.Sramkova@praha.eu
Vladislava Švarcová
hospodářka
236 00 4055 Vladislava.Svarcova@praha.eu
Gabriela Zemančíková
sekretářka
236 00 4088 Gabriela.Zemancikova@praha.eu
Podatelna AMP
Dita Jásková
referentka
236 00 4017 Dita.Jaskova@praha.eu
Božena Korbová
referentka
236 00 4017 Bozena.Korbova@praha.eu
Miroslava Smolková
referentka
236 00 4017 Miroslava.Smolkova@praha.eu
Restaurátorská a konzervátorská dílna
Helena Klinderová
restaurátorka
236 00 4026 Helena.Klinderova@praha.eu
Johana Langerová
restaurátorka
236 00 4026 Johana.Langerova@praha.eu
Ing. Jiřina Strnadová
restaurátorka
236 00 4027 Jirina.Strnadova@praha.eu
Kateřina Suchánková
restaurátorka
236 00 4027 Katerina.Suchankova@praha.eu
Ing. Eva Tothová
konzervátorka
236 00 4097 Eva.Tothova@praha.eu
Ing. Hana Zemánková
konzervátorka
236 00 4097 Hana.Zemankova@praha.eu
Oddělení využívání archiválií
PhDr. Jakub Hrdlička
vedoucí oddělení
236 00 4040 Jakub.Hrdlicka@praha.eu
Badatelna
Mgr. Pavel Bek, Ph.D.
archivář
236 00 4079 Pavel.Bek@praha.eu
Jan Čihák
archivář
236 00 4012 Jan.Cihak@praha.eu
Markéta Rodová
archivářka
236 00 4012 Marketa.Rodova@praha.eu
Knihovna
Mgr. Jitka Holíková
knihovnice
236 00 4051 Jitka.Holikova@praha.eu
Věra Němečková
knihovnice
236 00 4051 Vera.Nemeckova@praha.eu
Mgr. Ivana Pittnerová
knihovnice
236 00 4057 Ivana.Pittnerova@praha.eu
Marie Svatková, BBus (Hons)
knihovnice
236 00 4052 Marie.Svatkova@praha.eu
Publikace
Mgr. Barbora Sosnovcová
archivářka
236 00 4052
236 00 4064
Barbora.Sosnovcova@praha.eu
Oddělení historických sbírek a depozit
doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.
vedoucí oddělení
236 00 4943 Olga.Fejtova@praha.eu
Mgr. Zlata Prokšová Brátková
archivářka
236 00 4086 Zlatuse.Proksova.Bratkova@praha.eu
PhDr. Michal Fiala
archivář
236 00 4035 Michal.Fiala@praha.eu
Mgr. Hana Gutová Vobrátilková, Ph.D.
archivářka
236 00 4056 Hana.Gutova@praha.eu
Mgr. Jan Hrdina, Ph.D.
archivář
236 00 4085 Jan.Hrdina@praha.eu
Mgr. Markéta Krejčová
archivářka
236 00 4085 Marketa.Krejcova@praha.eu
Nina Lohmann, M.A., Ph.D.
redaktorka
236 00 4060 Nina.Lohmann@praha.eu
Marie Potěšilová
archivářka
236 00 4008 Marie.Potesilova@praha.eu
Mgr. Miroslava Přikrylová
archivářka
236 00 4007 Miroslava.Prikrylova@praha.eu
PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
archivářka
236 00 4020 Marketa.Ruckova@praha.eu
PhDr. Jiří Smrž
archivář
236 00 4007 Jiri.Smrz@praha.eu
Mgr. Josef Třikač
archivář
236 00 4049 Josef.Trikac@praha.eu
Bc. Jan Uhlíř
archivář
236 00 4957 Jan.Uhlir@praha.eu
Oddělení fondů městské správy do r. 1945
Mgr. Jana Konvičná
vedoucí oddělení
236 00 4070 Jana.Konvicna@praha.eu
PhDr. Ondřej Bastl
archivář
236 00 4036 Ondrej.Bastl@praha.eu
Mgr. Jiřina Fidlerová
archivářka
236 00 4033 Jirina.Fidlerova@praha.eu
Mgr. Barbora Lašťovková
archivářka
236 00 4039 Barbora.Lastovkova@praha.eu
PhDr. Martina Maříková, Ph.D.
archivářka
236 00 4050 Martina.Marikova@praha.eu
Bc. Lucie Michelová
archivářka
236 00 4033 Lucie.Michelova@praha.eu
Bc. Ilona Pokorná
archivářka
236 00 4963 Ilona.Pokorna@praha.eu
PhDr. Martina Power, Ph.D.
archivářka
236 00 4037 Martina.Power@praha.eu
Mgr. Petra Slámová
archivářka
236 00 4050 Petra.Slamova@praha.eu
PhDr. Hana Svatošová
archivářka
236 00 4037 Hana.Svatosova@praha.eu
PhDr. Jan Škoda
archivář
236 00 4035 Jan.Skoda@praha.eu
Oddělení fondů měst. podniků, institucí a fyzických osob
Mgr. Jan Schwaller
vedoucí oddělení
236 00 4062 Jan.Schwaller@praha.eu
Mgr. Jiří Borovský, Ph.D.
archivář
236 00 4062 Jiri.Borovsky@praha.eu
Mgr. Zora Damová
archivářka
236 00 4024 Zora.Damova@praha.eu
Mgr. Veronika Knotková
archivářka
236 00 4063 Veronika.Knotkova@praha.eu
RNDr. Naděžda Mikanová
archivářka
236 00 4077 Nadezda.Mikanova@praha.eu
Mgr. Pavla Savická
archivářka
236 00 4013 Pavla.Savicka@praha.eu
Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D.
archivář
236 00 4068 Tomas.Sekyrka@praha.eu
Mgr. Jiří Vlasák
archivář
236 00 4013 Jiri.Vlasak@praha.eu
Oddělení fondů státních orgánů
PhDr. Miroslav Veselka
vedoucí oddělení
236 00 4041 Miroslav.Veselka@praha.eu
PhDr. Petr Kreuz, Dr.
archivář
236 00 4046 Petr.Kreuz@praha.eu
Mgr. Jan Ryba
archivář
236 00 4074 Jan.Ryba@praha.eu
Radek Slunečko
archivář
236 00 4041 Radek.Slunecko@praha.eu
Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D.
archivář
236 00 4047 Vojtech.Sustek@praha.eu
Oddělení „Digitální archiv hl. m. Prahy“
Mgr. Eliška Kadlecová Breburdová
pověřena vedením oddělení, archivářka
236 00 4959 Eliska.Kadlecova.Breburdova@praha.eu
Mgr. Stanislav Bečvář
vývojář
236 00 4094 Stanislav.Becvar@praha.eu
Mgr. Ondřej Morávek
archivář
236 00 4094 Ondrej.Moravek@praha.eu
Oddělení správního archivu a hlavní spisovny MHMP
Ing. Kristýna Kolářová
vedoucí oddělení
236 00 3190 Kristyna.Kolarova@praha.eu
Hlavní spisovna MHMP
Mgr. Klára Benátská
metodička spisové služby
236 00 2393 Klara.Benatska@praha.eu
Jiří Havel
archivář
236 00 2624 Jiri.Havel@praha.eu
Ing. Pavla Kolínková
metodička IS spisové služby
236 00 2915 Pavla.Kolinkova@praha.eu
Bc. Alice Kubíčková
archivářka
236 00 4955 Alice.Kubickova@praha.eu
Růžena Měchurová
archivářka - správkyně databáze spisovny
236 00 4671 Ruzena.Mechurova@praha.eu
Mgr. Martina Neradová
specialistka správního archivu a hlavní spisovny MHMP
236 00 3171 Martina.Neradova@praha.eu
PhDr. Jana Schwallerová
hlavní metodička spisové služby
236 00 2993 Jana.Schwallerova@praha.eu
Mgr. Lucie Štěpánková
archivářka
236 00 4676 Lucie.Stepankova@praha.eu
Bc. Martin Šulc
archivář
236 00 2160 Martin.Sulc@praha.eu
Bc. Petr Židov
metodik spisové služby
236 00 2547 Petr.Zidov@praha.eu
Spisovna školských úřadů HMP
Helena Beránková
archivářka
236 00 5466 Helena.Berankova@praha.eu
Božena Němcová
archivářka
236 00 5470 Bozena.Nemcova@praha.eu
Správní archiv evidence obyvatel hl. města Prahy
Zdeněk Cihlář
archivář
236 00 4676 Zdenek.Cihlar@praha.eu
Katarína Ederová
archivářka
236 00 4692 Katarina.Ederova@praha.eu
Dana Matoušková
archivářka
236 00 4684 Dana.Matouskova@praha.eu