Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Documenta Pragensia Supplementa
 
tel.: 236 004 021 e-mail:Katerina.Jisova@praha.eu

REDAKCE A REDAKČNÍ RADA

Redakce:
PhDr. Kateřina Jíšová, Ph.D.
Mgr. Jan Hrdina, Ph.D.
výkonná redaktorka
výkonný redaktor


Redakční rada:  
doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.
prof. PhDr. Michaela Hrubá, PhD.
Mgr. Petr Jíša (předseda)
PhDr. Hana Jordánková
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. (od 1. 1. 2015)
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Dr. Robert Luft
PhDr. Miloslava Melanová
prof. Dr. Zdzisław Noga
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
prof. Dr. Simona Slanicka
Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D.
Mgr. Hana Vobrátilková, Ph.D.
Univ. Doz. Mag. Dr. Andreas Weigl (od 1. 1. 2015)
(Archiv hl. města Prahy)
(Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
(Archiv hl. města Prahy)
(Archiv města Brno)
(Slovenská akadémia vied, Bratislava)
(Archiv hl. města Prahy)
(Collegium Carolinum, Mnichov)
(Technická univerzita v Liberci)
(Uniwersytet pedagogiczny, Krakov)
(Univerzita Karlova, Praha)
(Univerzita Karlova, Praha)
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
(Universität Bern)
(Akademie věd České republiky, Praha)
(Archiv hl. města Prahy)
(Wiener Stadt- und Landesarchiv)