Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Documenta Pragensia Supplementa
 
tel.: 236 004 021 e-mail: Katerina.Jisova@praha.eu

RECENZNÍ ŘÍZENÍ

Publikované příspěvky procházejí recenzním řízením, přičemž na každý příspěvek jsou zajištěny dva odborné posudky. V případě rozporů v posudcích se text zadává k posouzení třetí osobě. Recenzní řízení je jednostranně anonymizované (recenzent zná jméno autora, autor nezná jméno recenzenta). Recenzenty studií vybírá redakce, která též zajišťuje řádný průběh oponentského řízení. Recenzní posudky musí být vypracovány objektivně. V případě, že by při jejich vyhotovení mohlo dojít ke střetu zájmů, musí o tom recenzent redakci neprodleně informovat. O výsledku recenzního řízení jsou autoři studií informováni do 30 dnů od dodání posudků redakci.