Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Konference
 
tel.: 236 004 017 e-mail: posta@praha.eu

Archiv hl. města Prahy pořádá každoročně ve druhém říjnovém týdnu mezinárodní vědecké konference k problematice dějin měst. Od roku 1998 se jejich stálým spoluorganizátorem stal Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Jednotlivá témata konferenčního jednání jsou vždy koncipována s ohledem na možnosti interdisciplinárního přístupu. Konference se pořádají s přihlédnutím k obsahu ve spolupráci se specializovanými domácími i zahraničními institucemi (univerzitní a akademická pracoviště, archivy, muzea a knihovny). Konferenční jednání probíhá zpravidla v několika jazycích (čeština, němčina, polština aj.), jejichž simultánní tlumočení je zajištěno. Vítaná jsou i vystoupení studentů magisterských a postgraduálních studijních programů.

Cílem organizátorů je vytvořit prostor pro diskuse k aktuálním tématům výzkumu dějin měst na mezinárodní úrovni a nabídnout náměty pro jednání tak, jak je reflektuje evropské bádání i jak na druhé straně vycházejí z potřeb domácích, především pragensiálních výzkumů. Nepochybným pozitivem našich akcí je možnost navázání osobních kontaktů s domácími i zahraničními kolegy z rozličných specializovaných vědeckých pracovišť.

Vybrané příspěvky z konference jsou pravidelně otiskovány v podobě původních studií na stránkách sborníku Documenta Pragensia (recenzované neimpaktované periodikum).

 

2021 2021 Zvířata ve městě
40. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie a Zoologickou zahradou hl. m. Prahy
Více...
   
2020 Města dobývaná, dobytá a okupovaná. Kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století
39. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Více...
   
konference 2019 2019 Město se baví - od středověku do roku 1848. Praha jako centrum kulturního života
38. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Více...
   
2018 Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky
37. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Více...
   
2017 Město a jeho hradby
36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Více...
   
2016 Historiografie s městem spojená: Historiografie o městech a historiografie ve městech
35. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR
Více...
   
2015 Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii
34. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a katedrou historie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Více...
   
2014 Nezměrné ztráty a jejich zvládání. Obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka
33. mezinárodní konference Archivu hl. města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a zahraničními partnery v Praze v Clam-Gallasově paláci ve dnech 7.-8. října 2014.
Více...
   
2013 Chudé budete mít mezi sebou stále" • Od charity k sociální politice ve městech 18.- 20. století
32. mezinárodní konference Archivu hl. města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze v Clam-Gallasově paláci ve dnech 8.-9. října 2013.
Více...
   
2012 Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století.
31. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a Institutem mezinárodních studií FSV UK v Praze v Clam-Gallasově paláci v Praze ve dnech 9. a 10. října 2012.
Více...
   
2011 Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí .
30. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Katedrou historie FF UJEP v Ústí nad Labem a Institutem mezinárodních studií FSV UK v Praze v Clam-Gallasově paláci v Praze ve dnech 11. a 12. října 2011.
Více...
   
2010 Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby.
29. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Clam-Gallasově paláci v Praze ve dnech 12. a 13. října 2010.
Více...
   
2009

2009 Evropská velkoměsta mezi koncem války světové a války
studené (1945-1989)

28. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Clam-Gallasově paláci v Praze ve dnech 6. a 7. října 2009.
Více...

   
2008 Ztracená blízkost. Praha - Norimberk v proměnách staletí.
27. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Stadtarchiv Nürnberg, Lehrstuhl für Geschichte Ostmitteleuropas am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität Berlin a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 7. a 8. října 2008 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
Více...
   
2007 Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby.
26. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 9. a 10. října 2007 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
   
2006 Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848.
25. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
   
2005 Evropská velkoměsta za druhé světové války. Každodennost okupovaného velkoměsta. Praha 1939 - 1945 v evropském srovnání.
24. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 11. a 12. října 2004 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
   
2004 Dobrou chuť, velkoměsto!
23. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 5. a 6. října 2004 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
   
2003 Město a voda. Praha, město u vody.
22. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 7. a 8. října 2003 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
   
2002 Pražské městské elity středověku a raného novověku - jejich proměny, zázemí a kulturní profil.
21. vědecká konference Archivu hl. města Prahy, uspořádaná ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 1. a 2. října 2002 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
   
2001 Barokní Praha - Barokní Čechie. 1620-1740.
Vědecká konference o fenoménu baroka v Čechách ve dnech 24. až 27. září 2001, Praha Anežský klášter a Clam-Gallasův palác. Organizátoři: Ministerstvo kultury České republiky, Hlavní město Praha, Národní galerie Praha, Archiv hl. města Prahy, Österreichisches Ost- und Südosteuropa - Institut Wien (Aussenstelle Brno), Historický ústav Akademie věd České republiky, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Česká společnost pro dějiny 18. století.