Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Kroužek pro dějiny raného novověku
 
tel.: 236 004 062 e-mail: Jan.Schwaller@praha.eu

 

Vážení návštěvníci,
náhradou za zrušený Kroužek pro dějiny raného novověku pro Vás v současné době připravujeme nový cyklus přednášek, který bude přednostně věnován dějinám měst. O novém programu Vás budeme včas informovat.