CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

 

Vývoj pražské samosprávy

 

 

J. REPREZENTACE MĚSTA A JEHO PŘEDSTAVITELŮ V LETECH 1945–2000 (Petra Bišková, Kateřina Jíšová)

 

Hlavním reprezentantem a nejvyšším funkcionářem města zůstal i po roce 1945 primátor. Jeho hlavní funkcí bylo zastupování města navenek, řízení a svolávání schůzí městské rady, svolávání plenárních zasedání, podepisování závazných nařízení a usnesení. Primátor zaujímal mezi poslanci a členy rady ÚNV, později NVP, mimořádné postavení a měl právo užívat historické primátorské insignie – primátorský řetěz a primátorské hůlky. Ve funkci primátora se vystřídali od roku 1945 do roku 1989: V. Vacek, P. Zenkl, A. Svoboda, L. Černý, Z. Zuska, F. Štafa, Z. Horčík. Po roce 1989 to byli J. Kořán, M. Kondr, J. Koukal aJ. Kasl.

Jedním z nejdéle působících primátorů byl Václav Vacek, který zastával svůj úřad téměř jedno desetiletí. Přibližme si, jak vypadal jeden dubnový týden roku 1949 v životě primátora V. Vacka. V pondělí navštívil primátor se svou chotí Ústřední městskou knihovnu, kde byl

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny