Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Documenta Pragensia Supplementa
 
tel.: 236 004 021 e-mail: Katerina.Jisova@praha.eu

Documenta Pragensia Supplementa byla založena v roce 2011 se záměrem doplnit publikační řadu Documenta Pragensia. Periodikum přináší především texty z konferenčních jednání, workshopů a seminářů, které pořádá Archiv hl. města Prahy a jeho partneři a které se věnují problematice pražských a urbánních dějin ve středověku a v raném novověku. Texty vycházejí v češtině, slovenštině, polštině, případně angličtině a němčině a jsou doplněny anglickým abstraktem a německým resumé. Každý svazek obsahuje seznam autorů, včetně kontaktních údajů. Documenta Pragensia Supplementa jsou recenzovaným odborným časopisem.

Redakce a redakční rada

Pokyny pro autory a etická pravidla

Recenzní řízení

Obsah vydaných čísel

Kontakt:
Redakce Documenta Pragensia Supplementa
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4
e-mail: Katerina.Jisova@praha.eu, Jan.Hrdina@praha.eu
tel.: 236 004 021, 236 004 085