Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Noviny
 
tel.: 236 004 012 e-mail: badatelna@praha.eu

Oddělení novin shromažďuje rozsáhlou sbírku 278 titulů především pražských vydání novin (deníků) a zpravodajů jak v českém, tak i v německém jazyce.

Noviny objednávejte prostřednictvím badatelny (tel.: 236 004 012, e-mail: badatelna@praha.eu)

  Seznam novin ve fondech Archivu hl. města Prahy (PDF, 188 kB)

KNIHOVNÍ KATALOG - vyhledávání v knihovních fondech