Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

 

Den otevřených dveří
tel.: 236 004 017 e-mail: ahmp@praha.eu
Facebook

 

U příležitosti Mezinárodního dne archivů, který připadá na neděli 9. června, se v městském archivu uskuteční „den otevřených dveří“. Přijďte v tento den na pražský Chodovec a přesvědčte se, že historie může být poutavá pro malé i velké. Na vlastní oči poznejte, jak pracuje největší městský archiv v republice.

 

Pozvánka na den otevřených dveří 2013

 

Prohlídky archivu

Budete mít možnost nahlédnout do neveřejné části archivu. Vstoupíte do depozitáře mezi archiválie, které zaznamenávají důležité okamžiky z minulosti města a jeho obyvatel. Nad zajímavými ukázkami se dozvíte něco bližšího o tom, jaké historické dokumenty se archivují a které se do současnosti dochovaly. V neposlední řadě uvidíte a uslyšíte, jakým způsobem se archiválie ukládají, restaurují a jak je lze studovat.

 

Jaroslav Hašek

Výstavka o slavných osobnostech v archivních pramenech

Prohlídky archivu budou doplněny ukázkami písemností, které zachycují životní příběhy slavných osobností z řad herců, spisovatelů, umělců a vědců, jež se odvíjely v pražském prostředí.

Oldřich Nový

 

Vyhlídka na Prahu

Mimořádně přístupné bude v tento den venkovní schodiště archivní budovy. Kdo dokáže zdolat více než dvě stovky schodů, bude po zásluze odměněn zcela ojedinělým pohledem na město.

panorama

 

puzzle

Dětský program

Zkrátka nepřijdou ani děti, které se mohou zabavit několika hrami s historickou nebo archivní tematikou. Čekat na ně budou omalovánky historických městských znaků nebo romantických pohledů na Prahu, s pomocí si mohou zkusit přečíst starodávné dokumenty psané historickým písmem nebo si složit staré fotografie rozbité na mnoho kousků. Dále se naučí skládat archivní krabice, do nichž se dokumenty v archivu ukládají, či si v dobové kanceláři vytvoří historický úřední dopis opatřený všemi náležitostmi.

 

A něco navíc i pro dospělé

V průběhu dne bude možné prostudovat digitální reprodukce archiválií, listovat v kopii nejstarší městské knihy ze 14. století nebo se přihlásit na červnové semináře, které se budou věnovat konzervaci a restaurování archiválií či prvním krokům při hledáním svých předků.

 

I přes dopravní omezení se k nám snadno přiblížíte z centra autobusy č. 125 (ze zastávky Smíchovské nádraží) a 135 (ze zastávky Florenc, náměstí Míru).