Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Datové balíčky SIP pro skartační řízení
tel.: 236 004 001 e-mail: tomas.dvorak@praha.eu

 

Od 4. července 2018 lze do skartačního řízení v elektronické podobě zasílat pouze datové balíčky SIP, které splňují požadavky kapitoly 11.2 národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (VMV čá. 57/2017, část II).

Došlo k vypršení doby pro použití přechodného úvodního ustanovení, které umožňovalo k vytvoření datového balíčku SIP použít rovněž přílohy č. 2 a 3 národního standardu pro elektronické systémy spisové služby, ve znění účinném před nabytím účinnosti tohoto národního standardu (VMV čá. 64/2012, část II).

Správnou verzi datového balíčku SIP lze zjednodušeně poznat podle obsahu souboru mets.xml, který se nachází uvnitř datového balíčku SIP. V souboru se nachází text http://www.mvcr.cz/nsesss/v3. Pokud takový text v souboru mets.xml není nebo pokud se soubor mets.xml v datovém balíčku nenachází, nejde o správnou verzi datového balíčku SIP.

 

Příklad XML