Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Mgr. Vojtěch Šustek, PhD.  na téma Lidice

Náš kolega Mgr. Vojtěch Šustek, PhD.  byl 29. 1. 2019 hostem publicistického kanálu DVTV. V rozhovoru reagoval na tvrzení historika  PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D., který ve své monografii Lidice. Zrození symbolu (Academia, Praha 2015) zveřejnil dosud opomíjený pramen údajně dokazující udavačství jedné z přeživších obyvatelek Lidic.  Rozhovor vznikl v návaznosti na pořad Reportéři ČT z loňského června, který rozpoutal diskusi ve veřejném prostoru a následně vedl k rezignaci ředitelky lidického památníku M. Lehmannové. Zveřejněním rozhovoru V. Šustka a připojené recenze diskutované knihy chceme upozornit na odborný aspekt probíhající diskuse, v níž zazněly nejen zajímavé poznatky, ale také stále aktuální otázky interpretace historických pramenů.

Rozhovor s V. Šustkem na DVTV  (29.1.2020)

 

Související odkazy k diskusi:

Vojtěch Šustek: Lidice – historický symbol a skutečnost. Ke kritice a interpretaci pramenů z doby okupace. (Pražský sborník historický 45, 2017, s.373–405.)

Vojtěch Šustek: Nepravdivé obvinění z udavačství lidické ženy Alžběty Doležalové. (Slánský obzor, č. 25/2017.)

Vojtěch Kyncl: "Nepravdivé obvinění lidické ženy" Alžběty Doležalové a „rafinovaná lež" strážmistra Ressla? A kam se poděla oběť? (Slánský obzor, separátní příloha k č. 26/2018.)

Reportéři ČT (10.6. 2019)

Knihovna Václava Havla: Debata s Respektem (11. 2. 2020)