CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Provoz badatelny Archivu hl. města Prahy od 30. srpna 2021

Badatelna Archivu hlavního města Prahy je s účinností od pondělí 30. 8. 2021 otevřena pro veřejnost za těchto podmínek:

  • Badatel je povinen svoji návštěvu předem rezervovat, a to prostřednictvím e-mailu (badatelna@praha.eu). Rezervace je stanovena na počet hodin během dne, které dostane badatel k dispozici. Nelze si však rezervovat studium na několik dní po sobě zároveň, každá další rezervace je zařazena vždy na konec seznamu čekajících badatelů. Pro objednání materiálů ke studiu využijte formulář žádosti o předložení archiválií. Podrobnější návod a další informace naleznete přímo na stránkách badatelny.
  • Badatelna je otevřena v pondělí - čtvrtek od 09:00 do 16:00. Vzhledem k aktuální situaci doporučujeme veřejnosti návštěvu badatelny pouze v nezbytně nutných případech, které nesnesou odkladu.
  • V badatelně Archivu hlavního města Prahy je stanoven hygienický limit počtu všech přítomných osob (v návaznosti na plochu badatelny) na 6 současně studujících osob.
  • V souladu s aktuální epidemiologickou situací a nařízením vlády je každý badatel povinen si před vstupem do budovy zakrýt obličej respirátorem třídy FFP2. Současně je povinen si před vstupem do badatelny umýt ruce mýdlem a vodou a zachovávat všechna další ustanovení badatelského řádu a dodržovat hygienické standardy České republiky. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici ve foyeru budovy i v prostorách badatelny.

Upozorňujeme, že tato opatření se mohou kdykoliv změnit, a to v návaznosti na rozhodnutí orgánů státní správy.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2021 Konference Online výstavy Pražské povstaní květen 1945 ARA - příběh perly v srdci Prahy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny