CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Provoz badatelny a informační přepážky/podatelny 

V souladu s protiepidemickými opatřeními je rozhodnutím ředitele Magistrátu hlavního města Prahy do odvolání veřejnosti uzavřen přístup do budov Magistrátu hlavního města Prahy s výjimkou úředních hodin. Z účinností od 25. 11. 2021 jsou úřední hodiny badatelny a informační přepážky/podatelny Archivu hlavního města Prahy upraveny:

Badatelna: Po a St: 9.00 - 17.00

Informační přepážka/podatelna: Po: 8.00 – 17.00; St: 8.00 – 18.00

Vstup do budovy Archivu hlavního města Prahy je povolen pouze se zakrytými dýchacími cestami (respirátorem nebo obdobným prostředkem vždy bez výdechového ventilu a naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének).

Studium v badatelně je možné za těchto podmínek: 

Vzhledem k tomu, že i nadále zůstávají v platnosti všechna hygienická opatření, jsou úřední hodiny určeny pouze pro předem objednané badatele

• návštěvy, které nebudou předem domluveny, nemohou být do Archivu vpuštěny,

• datum a čas bádání nebo jiného úředního jednání je nutné předem odsouhlasit ze strany archivu i badatele,

• k objednání archiválií do badatelny použijte formulář „žádosti o předložení archiválií“,

• v žádosti uveďte přesnou identifikaci archiválií (citaci), datum a čas plánované návštěvy a rychlý kontakt na Vás. Pracovník badatelny se s Vámi co nejdříve spojí a sdělí Vám, je-li studium ve Vámi žádaném termínu možné. Termín a čas je závislý na aktuální obsazenosti badatelny a možnosti připravit archiválie ke studiu,

• kontaktovat nás můžete mailem: badatelna@praha.eu nebo telefonicky 236 004 012,

• badatelské objednávky budou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny, 

• vstup do budovy a pobyt v badatelně je možný pouze se zakrytým nosem a ústy, povinné je používání respirátorů FFP2,

• k odložení osobních věcí používejte šatnu pro badatele,

• před vstupem do badatelny si důkladně umyjte ruce a poté použijte dezinfekci; dezinfekční prostředek je umístěn u vstupu do objektu i do badatelny

• obsluha badatelny určí místo pro studium,

• je zakázáno v prostorách Archivu jíst.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci si vyhrazujeme právo na změnu podmínek

Děkujeme za pochopení.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny