CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Nově zpracované fondy

Václav Voborský 1880–1920 (1933)

zpracovala Zora Damová

Fond obsahuje torzo materiálů rodinného fondu akademického malíře Václava Voborského. Více než jeho umělecká dráha je zde akcentováno jeho rodinné zázemí. Kromě úředních dokumentů totiž fond tvoří především korespondence s jeho manželkami, kde se projevují běžné rodinné vztahy. Korespondence Voborského s jeho první ženou Barborou roz. Jandovou ilustruje především pětileté období (1893-1897), během kterého Václav studoval a dvojice čekala, než se budou moci vzít. Korespondence s druhou manželkou Marií roz. Stokovou je znatelně praktičtější a částečně spadá do období 1. světové války, kam byl Václav Voborský povolán záhy po svatbě.

Jan Václav Voborský se narodil dne 8. června 1874 v Karlíně. O jeho mládí mnoho nevíme, roku 1889 začal studovat na Akademii výtvarných umění, kterou dokončil r. 1896 s titulem akademický malíř. O rok později se Jan Václav Voborský oženil se svou dlouholetou známostí Barborou Jandovou. Z tohoto manželství jsou známé dvě děti: dcera Marie Jana Voborská (*1901) a syn Jiří Voborský (*1903). Barbora Voborská zemřela 2. května 1914 a Václav Voborský záhy poté, dne 23. listopadu 1914, uzavřel manželství s Růženou Stokovou. Z dochovaných dokumentů vyplývá, že se seznámili korespondenčně několik měsíců před svatbou, Voborský patrně hledal především osobu, která by obhospodařila domácnost se dvěma malými dětmi. 

Záhy po svatbě, v létě roku 1915 byl ale Jan Václav Voborský povolán na frontu. Domů se vrátil patrně v létě roku 1918 ze zdravotních důvodů, zemřel 9. května roku 1920 v záložní nemocnici Červeného kříže v Praze-Karlíně, stále ještě ve vojenské službě. Pochován je v rodinném hrobě na Olšanském hřbitově (část 4, oddělení 12, číslo hrobu 429).

Inventář

ikona 1   ikona 2   ikona 3

Legitimace žáka Malířské akademie v Praze a ukázky korespondence s B. Jandovou, kar. 1.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny