Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii
34. mezinárodní konference AHMP, Praha, 6.-7. října 2015
[06.01.15] Call for papers (do 15. dubna 2015) více ] »
Nově digitalizované archiválie
[27.01.15] Zpřístupněny byly kopie 8 matrik převážně z farnosti Vinohrady a více než 3 200 archů pražských domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou WagsteinWengrowsky.
Dále se zpřístupňují kopie 4 rukopisů a 5 protokolů městských rad.
Plán digitalizace archiválií na rok 2015
[09.01.15] Dokončena bude digitalizace matrik z farností tzv. vnějších obcí a archů pražských domovských příslušníků starší řady konskripce. Digitalizovat se začnou nové soubory archiválií. více ] »
Pražské masopustní slavnosti Carnevale Praga
Praha 7. 2. - 17. 2. 2015
[26.01.15] více ] »
Knižní novinka
Mráz kopřivu nepálí. Život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné korespondenci z let 1905-1954
[25.11.14] Jitka Janečková více ] »
Giovanni Battista Piranesi
Národní galerie v Praze ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy
[21.10.14] 20. 11. 2014 - 1. 2. 2015; Clam-Gallasův palác; tisková konference 19. 11. 2014, 11:00 více ] »
Kroužek pro dějiny raného novověku
program přednášek letního semestru 2014/2015
[19.01.15] více ] »
Prodej publikací z technických důvodů dočasně pozastaven. Děkujeme za pochopení.
[17.09.14]
[26.01.15] Grafika roku 2014 a Cena Vladimíra Boudníka
[13.01.15] Nově digitalizované archiválie
[10.12.14] Prezentace knihy Markéty Růčkové
[08.12.14] Přednáška Kroužku pro dějiny raného novověku
[26.11.14] Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
[20.11.14] Alfréd Radok – režisér
[20.11.14] 14. setkání národnostních menšin
[16.11.14] Nově digitalizované archiválie
[12.11.14] Uzavření studovny v prosinci 2014
[04.11.14] Přednáška Kroužku pro dějiny raného novověku
[04.11.14] Týden vědy a techniky
[31.10.14] Přednáška Kroužku pro dějiny raného novověku
[30.10.14] Formování vědního oboru národních právních dějin ve střední Evropě. Pocta prof. Jaromíru Čelakovskému (1846–1914)
archiv zpráv »
Archivní katalog Praga Publica Historica
Knihovní katalog Archivu hl. m. Prahy
Sbírka matrik Archivu hl. m. Prahy
Konference Archivu hl. m. Prahy
Akce v Clam-Gallasově paláci

Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal