Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Nově zpracované a zpřístupněné fondy
[05.05.16] Beseda Barák Praha, Bratrstvo Zlíchovsko-hlubočepské, České oddělení rakouské výstavy v Londýně, Hráský Josef PhDr., Podpůrný a vzdělávací spolek Havlíček Zlíchov a okolí a Šisler Stanislav více ] »
Informační schůzka pro původce v působnosti Archivu hl. města Prahy
Konferenční sál Clam-Gallasova paláce, Husova 20, Praha 1
[05.05.16] 27. května 9:00 a 10. června 2016, 9:00 více ] »
Výstava - PRAGUE NOW !
Clam-Gallasův palác Husova 20, Praha 1
[04.05.16] 03.05.2016 - 10.06.2016
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin
více ] »
Upozornění pro badatele - Sbírka fotografií
bude z důvodu jejího přesunu a následné revize uzavřena v termínu od 1. 7. 2016 do 31.12.2016.
[17.03.16] V tomto období nelze vyřizovat badatelské dotazy ke sbírce ani výpůjčky. Poslední objednávky budou přijaty 1.6.2016.
Historiografie s městem spojená: Historiografie o městech a historiografie ve městech
4. a 5. října 2016, Clam-Gallasův palác (Husova 20, Praha 1)
[15.03.16] 35. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s...... více ] »
Pražské panorama
[06.10.15] Webová výstava o fotografických panoramatech Prahy z 20.–30. let 20. století více ] »
[20.05.16] Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch
[17.05.16] Raně novověké město jako komunikační uzel
[09.05.16] Kroužek pro dějiny raného novověku
[25.04.16] Kroužek pro dějiny raného novověku
[09.04.16] Kroužek pro dějiny raného novověku
[24.03.16] Uzavření studovny
[15.03.16] Krása knižních vazeb
[18.01.16] Plán digitalizace archiválií na rok 2016
[07.01.16] Grafika roku 2015, 21. Cena Vladimíra Boudníka
[03.12.15] Uzavření studovny
[26.11.15] CÍSAŘŮV SLAVÍK
[24.11.15] Kolokvium AHMP a Katedry historie FF UJEP
[03.11.15] Nově zpřístupněné fondy
[26.10.15] ...stipendia enim peccati mors gratia autem Dei vita aeterna...
[22.10.15] První kroniky pražských škol digitalizovány
archiv zpráv »
Archivní katalog Praga Publica Historica
Knihovní katalog Archivu hl. m. Prahy
Sbírka matrik Archivu hl. m. Prahy
Konference Archivu hl. m. Prahy 2016
Konference Archivu hl. m. Prahy
Akce v Clam-Gallasově paláci
Soutěžní úspěchy našich resturátorek
Pražské povstaní květen 1945

Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny