Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

HUS – HUSITSTVÍ – TRADICE – PRAHA
OD REALITY K MÝTU A ZPÁTKY

Mezinárodní konference 27.–29. 5. 2015
Clam-Gallasův palác, Praha

[06.05.15] program ke stažení zde
Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě
[18.05.15] Setkání s pracovníky ÚMČ Praha 1 až Praha 22 k tématu péče o nejnovější analogové a digitální dokumenty se uskuteční v budově Clam-Gallasova paláce, Husova 20, Praha 1 (2. patro) dne 9. června 2015 od 9,30 přibližně do 12,30 hod.
Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii
34. mezinárodní konference AHMP, Praha, 6.-7. října 2015
[26.02.15] Call for papers (do 15. dubna 2015) více ] »
Documenta pragensia XXXII
Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí
[27.03.15] více ] »
Kolokvium AHMP a Katedry historie FF UJEP
Rynek, (náměstí), tržiště - místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech
[21.05.15] 3. prosince 2015, Clam-Gallasův palác více ] »
Nově digitalizované archiválie
[18.05.15] Zpřístupněny byly kopie 8 matrik z farnosti kostela sv. Apolináře a z Vinoře a kopie více než 2 100 archů pražských domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou Wolf až Závorka (vyjma Vostárek až Wratislaw). Dále se zpřístupňují kopie 3 protokolů městských rad z let 1858–1859.
[22.05.15] Uzavření studovny a omezení provozu podatelny
[28.04.15] Kroužek pro dějiny raného novověku
[28.04.15] Archiv hl. m. Prahy na knižním veletrhu Svět knihy
[27.04.15] Nově zpřístupněné fondy
[27.04.15] Nově digitalizované archiválie
[20.04.15] Nabídka školení pro původce v působnosti Archivu hl. města Prahy
[13.04.15] Nově digitalizované archiválie
[09.04.15] Mezinárodní konference CONTACTS, MIGRATIONS AND CLIMATE CHANGE
[07.04.15] Nově digitalizované archiválie
[30.03.15] Koncerty vážné hudby
[30.03.15] Nově digitalizované archiválie
[16.03.15] Nově digitalizované archiválie
[09.03.15] Nově digitalizované archiválie
[04.03.15] Konference: Prag – Residenz des Habsburgers Ferdinand I. 1526–1564
[03.03.15] Omezení provozu podatelny
archiv zpráv »
Archivní katalog Praga Publica Historica
Knihovní katalog Archivu hl. m. Prahy
Sbírka matrik Archivu hl. m. Prahy
Konference Archivu hl. m. Prahy
Akce v Clam-Gallasově paláci

Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny