Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Město se baví – od středověku do roku 1848
Praha jako centrum kulturního života
[21.01.19] Archiv hl m. Prahy zveřejnil Call for Papers pro letošní výroční konferenci. Konečný termín pro zasílání návrhů příspěvků je 15. 4. 2019. více ] »
Výroční zpráva o činnosti za rok 2018
[06.03.19] Archiv hl. m. Prahy vydává výroční zprávu o své činnosti za rok 2018. více ] »
Digitalizovány sčítací archy do r. 1880
[19.02.19] Na webu Archivu hl. m. Prahy byly zveřejněny digitální kopie všech dochovaných sčítacích archů pro Prahu a okolní obce z let 1869 a 1880. Archy jsou zpřístupněny v aplikaci Archivní katalog. více ] »
[12.02.19] Kontrola datového balíčku SIP
[09.01.19] Nabídka školení pro původce v působnosti Archivu hlavního města Prahy
[03.01.19] Vyšlo nové číslo v řadě Documenta Pragensia Supplementa
[02.01.19] Plán digitalizace archiválií na rok 2019
[14.12.18] Srdečně Vás zveme na přednášku:
[14.12.18] Pravě vyšlo:
[06.12.18] Provoz badatelny v prosinci 2018
[30.11.18] Srdečně Vás zveme na přednášku:
[28.11.18] Marek Lašťovka hostem pořadu Českého rozhlasu
[28.11.18] Srdečně Vás zveme na přednášku:
[23.11.18] Vyšlo nové číslo:
[23.11.18] Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
[21.11.18] Nová internetová výstava
[19.11.18] Documenta Pragensia Monographia 35
[19.11.18] Srdečně Vás zveme na přednášku:
[13.11.18] Srdečně Vás zveme na přednášku:
[08.11.18] AHMP a Katedra historie UJEP Vás srdečně zvou:
archiv zpráv »
Archivní katalog Praga Publica Historica
Knihovní katalog Archivu hl. m. Prahy
Sbírka matrik Archivu hl. m. Prahy
Konference Archivu hl. m. Prahy 2019
Konference Archivu hl. m. Prahy
Online výstavy

Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny