Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Upozornění pro badatele – změna v pátečním provozu badatelny
Z důvodů neočekávaně nastalé dlouhodobější pracovní neschopnosti (úrazu) je možno páteční studium v naší badatelně až do odvolání realizovat jen po předchozí osobní, telefonické či písemné, resp. e-mailové dohodě
[07.09.17] Omlouváme se za možné způsobené komplikace a děkujeme za pochopení
(tel. +420 236 004 012), (e-mail: badatelna@praha.eu).
více ] »
Školení: Přidán nový termín!
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ŠKOLY

Konferenční sál Archivu hl. města Prahy, Archivní 6, Praha 4
[28.08.17] 15. září 2017, 9:00 ((22. září 2017, 9:00),
(6. října 2017, 9:00)
více ] »
Upozornění pro badatele – omezení výpůjček
MHMP I, Prezidium rady a magistrátu hlavního města Prahy
[17.05.17] Z důvodu revize a dokončení katalogizačních prací budou písemnosti archivního fondu MHMP I, Prezidium rady a magistrátu hl. m. Prahy v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017... více ] »
Pražské panorama
[06.10.15] Webová výstava o fotografických panoramatech Prahy z 20.–30. let 20. století více ] »
[01.08.17] Zřízení datových schránek pro školy a školská zařízení
[19.07.17] Publikace: Documenta Pragensia Monographia, sv. 32
[19.07.17] Vydána novela národního standardu pro elektronické systémy spisové služby
[22.06.17] Výstava:DNA:Divine Nature Awakes
[21.06.17] Letní provoz studovny
[20.06.17] INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK (ISDS), ŠKOLY A SPISOVÁ SLUŽBA (SSL)
[08.06.17] Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
[17.05.17] PRAGUE NOW!
[27.04.17] Uspořádán fond
[25.03.17] Školení 7. a 21. dubna 2017, 9:00
[31.01.17] Plán digitalizace archiválií na rok 2017
[27.01.17] Nově zpracované a zpřístupněné fondy
[23.01.17] Omezení provozu podatelny 24. 1. 2017
[20.12.16] Výstava: Muzeum hraček
[09.12.16] Výstava: V umění volnost
[08.12.16] Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
[06.12.16] Kroužek pro dějiny raného novověku
archiv zpráv »
Archivní katalog Praga Publica Historica
Knihovní katalog Archivu hl. m. Prahy
Sbírka matrik Archivu hl. m. Prahy
Konference Archivu hl. m. Prahy 2017
Konference Archivu hl. m. Prahy
Akce v Clam-Gallasově paláci
Soutěžní úspěchy našich resturátorek
Pražské povstaní květen 1945

Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny