Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
právník / právnička
[26.11.14] Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12. prosince 2014. více ] »
Knižní novinka
Mráz kopřivu nepálí. Život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné korespondenci z let 1905-1954
[25.11.14] Jitka Janečková více ] »
Alfréd Radok – režisér
tématický večer pořádá Spolek Praha – Cáchy/Aachen
[20.11.14] 3. prosince 2014, 17:00, Clam-Gallasův palác (Praha 1, Husova 20) více ] »
14. setkání národnostních menšin
Mezinárodní konference 'Praha a menšiny'
[20.11.14] 4. prosince 2014, Clam-Gallasův palác (Praha 1, Husova 20) více ] »
Uzavření studovny v prosinci 2014
[12.11.14] Upozorňujeme badatele a návštěvníky archivu, že od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015 bude studovna uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Giovanni Battista Piranesi
Národní galerie v Praze ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy
[21.10.14] 20. 11. 2014 - 1. 2. 2015; Clam-Gallasův palác; tisková konference 19. 11. 2014, 11:00 více ] »
Radnice ve středověkých městech
kolokvium Archivu hl. města Prahy a Katedry historie UJEP v Ústí n. Labem
[09.06.14] Clam-Gallasův palác, 27. listopadu 2014, Call for papers více ] »
Prodej publikací z technických důvodů dočasně pozastaven. Děkujeme za pochopení.
[17.09.14]
[16.11.14] Nově digitalizované archiválie
[04.11.14] Přednáška Kroužku pro dějiny raného novověku
[04.11.14] Týden vědy a techniky
[31.10.14] Přednáška Kroužku pro dějiny raného novověku
[30.10.14] Formování vědního oboru národních právních dějin ve střední Evropě. Pocta prof. Jaromíru Čelakovskému (1846–1914)
[15.10.14] Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
[13.10.14] Fandango pro dvě cembala, kastaněty a tanec
[10.10.14] Josef Škvorecký ve vzpomínkách
[06.10.14] Uzavření studovny
[19.09.14] Město a krajina
[12.09.14] Elity měst ve středověku a raném novověku. Původ, národnost, mobilita, mentalita
[05.09.14] Nově zpřístupněné fondy
[08.08.14] Opera barocca ´14
archiv zpráv »
Archivní katalog Praga Publica Historica
Knihovní katalog Archivu hl. m. Prahy
Sbírka matrik Archivu hl. m. Prahy
Konference Archivu hl. m. Prahy
Akce v Clam-Gallasově paláci

Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal