CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

záhlaví: Kapitola 2
Hned od prvních dnů sametové revoluce se úsilí archivářů městského archivu zaměřilo na prosazení několika zásadních cílů:
1. Zastavení záměrného ničení dokumentů z období tzv. normalizace, jejich převzetí do archivů a uchování jako zásadního svědectví o této etapě národních dějin.
2. Řešení kritické materiální a prostorové situace archivů a dalších paměťových institucí v zájmu záchrany a uchování ohrožené písemné části národního kulturního dědictví.
3. Řešení zcela neudržitelného stavu pražského městského archivu, který od roku 1945 přežíval v neustále prodlužovaných provizoriích, vedoucích pouze k postupnému zhoršování jeho situace. Jako jediné možné a zásadní řešení prosazovali archiváři realizaci po desetiletí odkládané novostavby účelové archivní budovy.
4. Obnovení prestiže českého archivnictví a jeho nové organizační uspořádání včetně změny způsobu jeho řízení a bezodkladného řešení nahromaděných problémů.
   Archiv nabídl  stávkovým výborům, které vznikaly v jednotlivých pražských institucích, odbornou pomoc při pořádání a ukládání jejich písemných materiálů. S řadou škol, divadel a dalších institucí byly uzavřeny dohody o deponování revolučních materiálů v městském archivu. Čtyři pracovníci dobrovolně prováděli pořádací práce v Nezávislém tiskovém středisku U Řečických, v Galerii V. Špály a v Mánesu. 
fotogalerie 4
fotogalerie 5
fotogalerie 6
fotogalerie 7
fotogalerie 8 fotogalerie 9
úvod   <<   >>

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny