CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Hergetův plán Prahy 1790/1791

Marek Lašťovka a Jitka Močičková ve spolupráci s Barborou Lašťovkovou a Johanou Langerovou. 

Vyd. Scriptorium a Historický ústav AV ČR, Praha 2021.

V jubilejním roce vydal Historický ústav Akademie věd ČR a Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, edici jedinečné kartografické památky, tzv. Hergetova plánu Prahy. Plán, který zachycuje českou metropoli v době, kdy se její podoba začala měnit vlivem josefínských reforem, je uložen v mapové sbírce Archivu hlavního města Prahy. Komentovaná edice je vyústěním odborné péče, kterou Archiv v minulých letech plánu věnoval; v roce 2019 zajistil po rozsáhlých konzervačních pracích jeho digitalizaci a následně zpřístupnění kopií online ve vyhledávacím systému Archivní katalog.  Součástí knihy je vedle plánové faksimile též Hergetova biografie, popis plánu i restaurátorských prací a podrobné rejstříky. Nová kniha byla zařazená do monografické ediční řady Archivu hlavního města Prahy, která přinesla v předchozích letech edice plánů Prahy z let 1840-42 a 1856.

Knihu není možné zakoupit v Archivu hl. města Prahy. K dostání v kamenných i internetových knihkupectvích. 

Tisková zpráva

fotogalerie 

fotogalerie
Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny