CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Provoz badatelny Archivu hl. města Prahy od 30. srpna 2021

[30.08.21]  více ] »

Stadt und Handwerk in der vorindustriellen Zeit

Mezinárodní konference. Praha, 26.-27. 10. 2021

[24.09.21]  Program více ] »

Praha 1580-1680

místo konfesijních střetů

[22.06.21]  Muzeum hl. města Prahy připravilo ve spolupráci s Archivem hl. města Prahy při příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře a staroměstské exekuce webovou výstavu. více ] »

Informace pro badatele/žadatele

Nově převzaté matriky zpřístupněny ke studiu

[18.03.21]  Došlo k základnímu zpracování nového přírůstku matričních knih, které byly v roce 2020 převzaty z Odboru matrik Úřadu městské části Praha 1. více ] »

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2021 Konference Online výstavy Pražské povstaní květen 1945 ARA - příběh perly v srdci Prahy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny