CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Podávání žádostí

Archiv hl. města Prahy vyhotovuje na požádání výpisy, opisy, kopie, potvrzení a historické rešerše z dokumentů, které uchovává. O které materiály archiv pečuje, lze jednoduše zjistit v Archivním katalogu, kde jsou dostupné informace o všech archivních souborech a jejich původcích.

Tyto služby jsou zpoplatněny Ceníkem služeb poskytovaných archivem a Sazebníkem úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Pro podání žádosti lze využít níže uvedené formuláře, které jsou dostupné také v tištěné podobě v podatelnách Archivu hl. města Prahy a Magistrátu hl. města Prahy. Použití formulářů není závazné, podaná žádost však musí obsahovat údaje ve formulářích uvedené.

Vyplněnou žádost můžete zaslat poštou, elektronicky, datovou schránkou (viz kontakty), prostřednictvím Portálu Pražana, nebo odevzdat v podatelně archivu či v Hlavní podatelně Magistrátu hl. města Prahy. Lhůta k vyřízení: 30 (v případě náročných rešerší 60) dní. Žádosti nelze vyřídit na počkání. 

Nejčastější typy žádostí ve formátu PDF a doplňující informace

Adobe Reader ke stažení

Žádosti o potvrzení vyučení a o studiu

formulář žádosti o potvrzení o dosaženém vzdělání (PDF, 228 kB)
často kladené otázky  (PDF, 84 kB)
soustava škol  (PDF, 66 kB)

Žádost o potvrzení doby zaměstnání

formulář  (PDF, 84 kB)
často kladené otázky  (PDF, 57 kB)

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku 1860-1949

formulář  (PDF, 84 kB)

Žádost o výpis z matrik

formulář  (PDF, 320 kB)
Sbírka matrik 1584-1926
Sbírka je postupně digitalizována. Digitální kopie jsou přístupné v Archivním katalogu.

Žádost o výpis ze soupisu pražského obyvatelstva 1830-1949

formulář žádosti  (PDF, 76 kB)
Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910
Fond je postupně digitalizován. Digitální kopie jsou přístupné v Archivním katalogu.

Žádost o výpis ze sčítacích archů

formulář žádosti (PDF, 72 kB)
Všeobecné sčítání lidu 1869-1921
Fond je postupně digitalizován. Digitální kopie jsou přístupné v Archivním katalogu.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

informace k žádosti
formulář žádostii  (PDF, 137 kB)

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny