CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Odborný seminář ke změnám v oblasti spisové služby

Dne 1. srpna 2023 Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Odborem archivní správy a spisové služby Ministerstvem vnitra ČR spolupořádal v Clam-Gallasově paláci odborný seminář k atestacím elektronických systémů spisových služeb, novele archivního zákona, novele vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a novému národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby.

Zástupcům Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí byly prezentovány informace o změnách v oblasti spisové služby, které jsou účinné od 1. 7. 2023 - prezentaci naleznete zde.  Archiv představil možnosti metodické podpory původců ve své péči a stav výkonu spisové služby v elektronických systémech SSL v HMP – prezentaci naleznete zde.

Nové metodiky, znění nového Národního standardu pro eSSL, postup atestačního střediska i záznam z obdobného semináře  konaného dne 5. června 2023 na  ministerstvu vnitra a další informace naleznete na webu MV: https://www.mvcr.cz/clanek/atestace-elektronickych-systemu-spisovych-sluzeb.aspx

Foto č. 2 ze semináře SSLFoto č. 3 ze semináře SSL

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny